Om Axex

Vår organisation

Axex AB med säte i Stockholm, är ett säkerhetsföretag med en unik erfarenhet och kompetens från svenskt och internationellt säkerhetsunderrättelsearbete och Business Intelligence frågor.

 

Axexs erbjudande

Axex erbjuder taktiskt och strategiskt stöd till företag, myndigheter och organisationer. Vi bygger den bästa säkerheten kring kunden och dennes intressen oavsett om hotet utgörs av en enskild individ eller i organiserad form.

Vår expertkunskap i kombination med ett brett nationellt och internationellt kontaktnät gör att vi kan erbjuda en hög kvalitativ lösning för kundens säkerhet och sårbarhetsproblem, allt i enlighet med kundernas individuella behov och krav.

 

Axex är tillgänglig – 24/7

Vi tillhandahåller kontaktpersoner med specialistkompetens inom underrättelseanalys, säkerhetsutredningar, operativt säkerhetsarbete, fysisk spaning och om det oväntade trots allt skulle inträffa, krishantering och stöd för att snabbt begränsa skadan.

 

© Axex AB

Axex Symbol har sitt ursprung i antikens mellanöstern och föreställer en varelse med huvud och vingar av en falk och kroppen av en leopard. Dess betydelse är en skyddande symbol som representerar styrka och vaksamhet.