Hem

Axex är ett säkerhets- och riskhanteringsföretag som erbjuder företag, myndigheter och organisationer strategiskt och praktiskt stöd inom sofistikerade underrättelse- och säkerhetsfrågor.

 

Axex understryker vikten av att erbjuda en bred och djupgående kompetens inom säkerhets och underrättelseområdet för kunna att erbjuda det bästa skyddet för våra kunders skyddsvärda tillgångar.

 

Därför Axex

Våra kunder hanterar känslig information och värdefulla produkter vilket ställer stora krav på säkerhet och sekretess. Våra kunder representeras av både stora företag, myndigheter och organisationer. Axex levererar säkerhetslösningar med minimal inverkan på kundens vardagliga verksamhet.

 

Axex fokus är att;

• kunden skall kunna fokusera på sin kärnverksamhet genom att överlämna säkerhetsfrågorna till Axex för en professionell handläggning och åtgärder

• ge kundanpassade hotbildsbedömningar och säkerhetsanalyser samt leverera adekvata åtgärder för att minska hot och motverka risker

 

Axexs unika erbjudande

Axex:s medarbetare har en unik erfarenhet av skyddsarbete kring forskningstunga företag, ledande befattningshavare och säkerhetsunderrättelseverksamhet. Genom att anlita Axex kan våra kunder fokusera sig på sin kärnverksamhet och minska risk och hot från en allt mer aggressiv omvärld.

 

Vi är förvissade om att vår samlade kompetens och tidigare erfarenhet kommer att möta Dina förväntningar på kvalité och professionalism. Vår uppfattning är att Axex är det enda privata alternativ i Sverige där samtliga medarbetare har mycket lång erfarenhet av kontraspionage, kontraterror, sofistikerad säkerhetsunderrättelseverksamhet och business intelligence.

 

 

>> Hör av dig till oss redan idag för att diskutera hur vi kan skapa en trygg framtid för ert företag och dess tillgångar.

 

© Axex AB

Axex Symbol har sitt ursprung i antikens mellanöstern och föreställer en varelse med huvud och vingar av en falk och kroppen av en leopard. Dess betydelse är en skyddande symbol som representerar styrka och vaksamhet.

Vi är alla utsatta för olika former av säkerhetshotande verksamhet!

 

Hur skyddar ni era tillgångar?

 

Kontakta oss för rådgivning på

info@axex.se